Oszczędności w produkcji z STRUMIS2018-07-26T10:47:56+00:00

Oszczędności w produkcji z STRUMIS

Sprawdź główne obszary w których STRUMIS pozwoli Ci na oszczędności w produkcji!

Oszczędności na MATERIALE

W większości przypadków największe oszczędności po wdrożeniu oprogramowania STRUMIS obserwujemy w redukcji kosztów materiału. Procentowy wskaźnik udziału odpadu w zamawianym materiale daje nam informacje o efektywności gospodarki magazynowej. Przed wdrożeniem efektywnego systemu zarządzania gospodarką magazynową sytuacji najczęściej wygląda następująco: stos odpadów przy maszynie, stos odpadów za halą. Jeśli brakuje, to wtedy z tych materiałów, na bieżące zadania docinane są elementy i tak naprawdę nikt w firmie nie wie, ile gotówki jest „utopionej” w taki materiał.

Jak w takiej sytuacji pomaga program STRUMIS?

1. Na podstawie opracowanego nestingu automatycznie generowane jest zamówienie zakupowe do dostawcy.

2. W chwili przyjęcia zamówienia zakupowego, każda pozycja z zamówienia, zarówno stalowa jaki i nie-stalowa, uzyskuje swój unikalny numer śledzenia np. 00078-00002 po którym od chwili obecnej jest identyfikowalna przez system. Dla pozycji stalowych wprowadzany jest również numer wytopu, który potem zostaje powiązany z odpowiednim certyfikatem co sprawia, że spełnione są wszystkie wymagania tzw. „material traceability”

3. Sam magazyn podzielony jest na magazyn pozycji stalowych oraz nie-stalowych, różne lokalizacje oraz magazyn wolny, przydzielony i zablokowany dzięki czemu mamy pewność, że ktoś nie użyje przyporządkowanego pod konkretne zlecenie produkcyjne materiału do innego zlecenia.

4. W momencie powstania ścinka użytkowego trafia on ponownie na magazyn do ponownego użycia a system automatycznie nadaje mu kolejny numer śledzenia powiązany ze sztangą „matką”. Przy kolejnym rozkładzie taki ścinek będzie wzięty pod uwagę przez silnik rozkładu w pierwszej kolejności aby zmniejszyć zalegające stany magazynowe oraz zaoszczędzić na zamawianym materiale.

Ponadto program za pomocą kilku kliknięć wygeneruje zestawienia materiału w formie raportów według zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów jak np. materiał wolny, materiał według typu czy też gatunku z podsumowaniem według wartości lub wagi. Taki raport może być automatycznie przesyłany z systemu do zainteresowanych osób z wybraną częstotliwością.

CZAS przygotowania listy materiałowej i rewizji

STRUMIS pozwala na automatyzację procesu tworzenia list materiałowych korzystając z kreatora importu bezpośrednio z modeli 3D oraz list materiałowych z programu Excel. Na chwilę obecną program STRUMIS wspiera import z wielu popularnych programów CAD 3D: Tekla, BOCAD, SolidWorks, Advance Steel, Inventor, Revit, SDS/2 i inne …

Oszczędności w produkcji z STRUMIS: LISTY MATERIAŁOWE

Program umożliwia również automatyzację procesu powiązania geometrii z każdym detalem z listy materiałowej, wykorzystując w tym celu pliki geometrii  w standardzie DSTV. Dzięki temu w liście materiałowej pojawia się wiele dodatkowych informacji dla detali takich jak grubość materiału, jego gatunek, otwory i ukosowanie dostarczając wszelkich niezbędnych informacji wbudowanemu w program silnikowi rozkładu.

Narzędzie rewizji pozwala na łatwe nanoszenie zmian na istniejąca listę materiałową. Zmiany bezpośrednio naniesione przez projektanta na model czy listę Excela automatycznie pojawią się na liście materiałowej w programie po ponownym wczytaniu pliku źródłowego.

CZAS poświęcony na rozkłady

Kolejny obszar w którym obserwujemy realne oszczędności po wdrożeniu programu STRUMIS. Posługując się wbudowanym w program zaawansowanym silnikiem rozkładu uzyskujemy:

Oszczędności w produkcji z STRUMIS: NESTING

Redukcję czasu poświęconego na nesting; przed wdrożeniem oprogramowania STRUMIS plany cięć to najczęściej efekt wielogodzinnej, mozolnej pracy ludzkiej, która i tak nie gwarantuje optymalnego wyniku, korzystając z programu, przygotowanie najlepszego nestingu o określonych parametrach nawet dla kilkuset detali to około 15 minut pracy osoby za to odpowiedzialnej a samo obliczenie przez program optymalnego rozmieszczenia detali to kilkadziesiąt sekund!

Redukcja odpadów powstałych w nestingu; możliwość rozmieszczania detali pod kątem oraz mieszania detali z różnych kontraktów w ramach jednego nestingu, w pierwszej kolejności zużywane ścinki użytkowe, które pochodzą z poprzednich cięć i zalegają na magazynie, dopiero potem określane jest zapotrzebowanie na materiał, który musimy zamówić – wszystko to sprawia, że zamawiamy mniej materiału co generuje mniejszy koszt a w konsekwencji większy zysk na projekcie.

WYDAJNOŚĆ pracowników

W wielu polskich firmach praca człowieka jest wskaźnikiem najmniej monitorowanym. Mało wydajna praca osób na hali powoduje dodatkowe koszty oraz wzrost czasochłonności całego procesu wytwarzania konstrukcji stalowej co często „zjada” cały zaplanowany zysk. Również błędne wykonane detale lub elementy mogą być dużym problemem w sytuacji, w której nie jest możliwe ustalenie osoby za to odpowiedzialnej – tracimy materiał oraz cenny czas, który trzeba będzie poświęcić na ponowną pracę nad tym detalem lub elementem.

Oszczędności w produkcji z STRUMIS: Wydajnośc pracowników

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi rejestrator pracy wbudowany w program STRUMIS czyli Konsola Produkcji. Każdy z pracowników odbija w nim imiennie początek swojej pracy nad konkretnym detalem, elementem, w konkretnym procesie na określonym stanowisku pracy itd. a w momencie zakończenia pracy w danym zleceniu produkcyjnym raportuje to w konsoli. Do bazy danych programu trafia informacja o ilości czasu, który przepracował dany pracownik pod konkretnym zleceniem produkcyjnym. Samo raportowanie może odbywać się na kilka sposobów:

  • Panelów dotykowych rozmieszczonych na hali produkcyjnej
  • Czytników kodów kreskowych (poprzez zeskanowanie odpowiednich kodów  kreskowych poprzednio wygenerowanych w programie Strumis)
  • Aplikacji na smartfony
  • Automatyczne przesyłanie informacji z maszyn

Gromadzone w ten sposób dane można w łatwy sposób zestawić korzystając z wielu wbudowanych w program raportów. Dzięki nim możemy otrzymać informację między innymi na temat:

  • Wydajności poszczególnych gniazd, maszyn, etapów, procesów produkcyjnych i na tej podstawie określić wąskie gardła.
  • Łączny czas przeznaczony na dany projekt, element, detal, czas na jednostkę powierzchni bądź jednostkę wagi.
  • Zestawienia czasów poszczególnych pracowników według wybranych kryteriów
  • Porównania Szacowane vs. Rzeczywiste Czasy dla wybranych pracowników pozwalające określić wydajność pracowników.
  • Wielu innych użytecznych informacji.

Tworzenie dokumentacji i zarządzanie procesem

Zlecenia produkcyjne – Strumis posiłkując się plikami geometrii w standardzie DSTV jest w stanie zaproponować najbardziej korzystną marszrutę produkcyjną, wybrać odpowiednie stanowiska pracy oraz obliczyć szacunkowy czas dla każdego z procesów.

Oszczędności w produkcji z STRUMIS: Zarządzanie procesem

Budżetowanie – Utworzenie budżetu pod konkretny projekt lub okres czasu. Każda czynność w STRUMIS przypisana jest do odpowiedniego typu kosztów, definiowanych indywidualnie dla Państwa firmy w momencie wdrożenia po analizie wszystkich typów kosztów występujących w firmie. Dla każdego typu kosztów możemy zadeklarować wartość jaką przewidujemy na nie w swoim budżecie. Dodatkowo każde działanie w programie skutkuje uzupełnieniem odpowiedniego typu kosztów wypracowaną, realną wartością kosztu. Dzięki temu uzyskujemy możliwość zestawienia kwoty przeznaczonej w budżecie do kosztów realnie poniesionych, obserwujemy w których obszarach jesteśmy powyżej bądź poniżej założonego celu. Na sam koniec kontraktu, dzięki budżetowaniu dostajemy informację o realnie poniesionych kosztach na dany kontrakt.

Kontrola produkcji  – Wyświetla przejrzysty podgląd na to na jakim etapie znajduje się nasza konstrukcja. Dzięki różnym metodą raportowania pracy, STRUMIS zasilany jest danymi na temat wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym, osobą w biurze korzystająca z kontroli produkcji zyskuje odtąd taką samą możliwość poglądu postępu produkcji jak dotąd osoby nadzorujące na bezpośrednio na hali produkcyjnej.