Harmonogramowanie i planowanie produkcji konstrukcji stalowych

Szczegółowe planowanie produkcji konstrukcji stalowych

  • Opłacalne i efektywne zarządzanie projektem w każdym aspekcie.
  • Nadawanie priorytetów kontraktom, fazom/etapom, partiom i ładunkom dla wielu zasobów w różnych oddziałach w celu spełnienia założeń kamieni milowych.
  • Dokładne generowanie czasów przetwarzania do rozdzielenia zadań na zasoby według ich kalendarza pracy i dostarczenia przejrzystego statusu projektu w czasie rzeczywistym.
  • Prognozowanie projektu można ustalić, edytować i śledzić podczas cyklu życia każdego projektu w firmie lub u podwykonawcy.
  • Podgląd projektu od wewnątrz lub z odległości dzięki oprogramowaniu BIM do poglądu modeli.
  • Pełna kontrola statusu projektu i prognozowanie w każdej chwili.
STRUMIS - Oprogramowanie dla produkcji konstrukcji stalowych - Szczegółowe planowanie i harmonogramowanie