Zamówienie konstrukcji stalowych w STRUMIS

Zobacz, jak wygląda zamówienie konstrukcji stalowych w STRUMIS

  • Kontrola i zarządzanie postępem wielu kontraktów na produkcji w czasie rzeczywistym oraz wizualnie na modelu 3D, wraz z rewizjami i podglądem budżetu.
  • Kontrakty zawierają ważne informacje – klient, waga, powierzchnia malowania, fazy, rysunki, elementy wysyłkowe, faktury, kamienie milowe.
  • Kluczowe informacje dotyczące kontaktu oraz projektu.
  • Budżet kontraktów dla porównania wyceny projektu z aktualnymi kosztami i czasem pracy.
  • Import wstępny lub zaawansowane wymagania materiału.
  • Kreator importu rysunków importuje z dowolnego elektronicznego formatu, zazwyczaj z 3D CAD i pozwala na automatyczną kontrolę rewizji.
  • Widok modeli 3D dla wizualizacji statusu wszystkich części.
  • Anliza QS oferuje podział projektu wg kosztów w porównaniu do wartości sprzedaży.
STRUMIS - Oprogramowanie dla produkcji konstrukcji stalowych - ZAMÓWIENIA