Zapytania ofertowe i wyceny2018-07-27T11:13:33+00:00

Zapytania ofertowe i wyceny konstrukcji stalowych

Szybkie i dokładne zapytania ofertowe i wyceny!

MODUŁ ZAPYTANIA OFERTOWE I WYCENY posiada kilka kluczowych kreatorów, które w znaczny sposób ułatwią i skrócą czas przygotowywania zapytania ofertowego czy wyceny.

Korzyści

  • Importowanie dowolnych danych i rysunków

  • Autoamtyczne uzupełnianie standardoeych wartości wycen

  • Dokładne oszacowanie wykończenia powierzchni

  • Oszczowanie wymagań dot. powłoki

  • Redukcja powtórzeń pozycji

  • Pewność przygotowania konkurenyjnch ofert cenowych

  • Oferty uwględniające PRÓG RENTOWNOŚCI

  • Import informacji bepośrenio od klienta

  • Zapotrzebowanie materiału uzwględniającoe odpady

  • Łączenie kilku produktów i wycen w jednej ofercie

Funkcje

Kreator Importu Wycen pozwala na importowanie dowolnych danych elektronicznych włącznie z rysunkami.

Kreator Zapytań Ofertowych automatycznie uzupełnia standardowe wartości wycen i stosuje je do wszystkich ofert.

Profile i kształtowniki stalowe są automatycznie dodawane do wycen. Dane te pobierane są z obszernej bazy wraz z informacjami o właściwościach detali takich jak masa, powierzchnia czy cena. Funkcja ta pozwala na dokładne oszacowanie wykończenia powierzchni i wymagań dotyczących powłoki.

STRUMIS ma możliwość automatycznego uzupełniania profili stalowych o wzmocnienia i zastrzały wraz z pracochłonnością, determinując koszty parametryczne. Dzięki temu, redukowane są powtórzenia, zwiększona wydajność a proces tworzenia wyceny jest bardziej dokładny i szybszy.

Wszelkie koszty stałe i zmienne mogą zostać włączone do twoich wycen. Dzięki temu zyskasz pewność dostarczenia konkurencyjnych ofert cenowych uwzględniających zaakceptowany próg rentowności.

Kreator Wycen pozwoli ci na importowanie informacji wraz  z rysunkami bezpośrednio od klienta. W ten sposób wyeliminujesz błędy przy wprowadzaniu danych.

Nesting zapewni ci optymalne generowanie zapotrzebowania materiałowego wraz z odpadem uwzględniając dostępne długości materiału u dostawcy!

Funkcja RODZIC I DZIECKO pozwala na łączenie wielu wycen i kilku produktów w jednym zapytaniu ofertowym. Automatycznie podsumowuje wartość masy na ekranie oraz na wydruku oferty.