Usprawnij zarządzanie produkcją konstrukcji stalowych

Zoptymalizowane zarządzanie produkcją konstrukcji stalowych

 • Zarządzanie produkcją. Automatyczne przydzielanie i prowadzenie stali w marszrucie produkcyjnej na hali, z pełnym śledzeniem postępu części.
 • Dostosowane szablony marszrut produkcyjnych.
 • Automatyczne tworzenie list dla magazyniera oraz planów cięć dla operatorów maszyn.
 • Automatyczne rozpoznawanie marszrut produkcyjnych poprzez odczyt plików NC oraz list materiałowych.
 • Automatyczne generowanie przewodników produkcyjnych i/lub przetwarzanie plików CAM/NC (post processing) do określonych formatów dla maszyn.
 • Wbudowane narzędzie CAM/NC – StruCNC.
 • Fazy/etapy oraz partie produkcyjne.
 • Generowanie czasu procesu oraz rejestracja czasu pracy.
 • Kody kreskowe pozwalają na półautomatyczne śledzenie pojedynczej części.
 • Automatyczna informacja zwrotna ze stacji roboczej i maszyn wielu producentów.
 • Podgląd produkcji z rzeczywistym śledzeniem części na modelu 3D.
 • Automatyczne dokumenty WZ.
STRUMIS - Oprogramowanie dla produkcji konstrukcji stalowych - pełna kontrola i zarządzanie produkcja