Import listy materiałowej w systemie STRUMIS

 

Oprogramowanie STRUMIS jest specjalistycznym systemem ERP przeznaczonym dla producentów konstrukcji stalowych. Program pozwala na śledzenie i nadzorowanie całego procesu produkcyjnego, którego jednym z głównych elementów jest import list materiałowych.

 

Prace nad konstrukcją stalową zaczynają się od stworzenia list materiałowych, z których projekt ma być wykonany. W systemie STRUMIS ta operacja  jest możliwa na trzy sposoby: import z modelu 3D  programów (np. Tekla, BOCAD), z arkusza Excel lub poprzez manualne stworzenie nowej listy szczegółowej.

STRUMIS posiada zaimplementowaną bibliotekę materiałową, która jest indywidualna dla każdej wytwórni. Zaimportowane pozycje otrzymują nazwy nadane przez system, zachowując przy tym odniesienie do pozycji źródłowej. Taka normalizacja pozwala na ujednolicenie nazewnictwa używanego przez różnych konstruktorów.

Biblioteka materiałowa systemu STRUMIS

 

Pozycje, które nie zostaną połączone trafią natomiast do zakładki nierozpoznane. Dla pozycji nierozpoznanych można w sposób manualny utworzyć powiązanie. Użytkownik systemu może sam zdecydować, jakie materiały chce zaimportować z pliku 3D. STRUMIS pozwoli mu również podzielić pozycje na fazy/strefy oraz partie/ładunki, co może być bardzo pomocne na późniejszych etapach produkcji.  Dodatkowo STRUMIS samodzielnie weryfikuje wprowadzone pozycje i umieszcza błędne w zakładkach niepoprawne elementy/niepoprawne wymiary. Jeżeli pojawią się niepoprawne wymiary jest możliwość ich skorygowania w trakcie importu.

Po zaimportowaniu danych, cała lista materiałowa zostanie przypisana do kontraktu, a użytkownik będzie mógł ją wyświetlić. Obejmuje ona rysunki, elementy wysyłkowe oraz wchodzące w ich skład pozycje. W ujęciu hierarchicznym listę tworzą więc:

  • Rysunek (może zawierać kilka elementów wysyłkowych)
  • Element wysyłkowy (może być złożeniem kilu pozycji)

 

Lista materiałowa systemu STRUMIS

 

 

Po podpięciu pliku z modelem 3D, można przeanalizować każdy z elementów na tle całej konstrukcji przy pomocy wbudowanej w system STRUMIS przeglądarki BIMReview:

 

 

Podgląd w przeglądarce BIMReview

 

STRUMIS pozwala również na dołączenie i edycję plików DSTV definiujących geometrię detali. Za pomocą wbudowanego narzędzia StruCNC można zmienić geometrię każdej z pozycji, przykładowo poprzez dodanie otworowania.

 

Edycja plików DSTV w systemie STRUMIS

 

Podsumowując, można bez wątpienia stwierdzić, że tworzenie i import list materiałowych to jedna najważniejszych czynności przy rozpoczęciu pracy nad kontraktem w systemie STRUMIS. Szeroki zakres informacji wprowadzonych do listy szczegółowej pozwala na precyzyjną realizację poszczególnych etapów produkcji. Dodatkowo minimalizuje do zera błędy materiałowe, produkcyjne, antykorozyjne oraz błędy w logistyce. Co więcej, w trakcie realizacji kontraktu można wprowadzać rewizje listy szczegółowej, aby była w 100% zgodna z produkowaną konstrukcją.