Oszczędności w produkcji z STRUMIS
Redukcja kosztów produkcji
konstrukcji stalowych

Redukcja kosztów produkcji
konstrukcji stalowych w STRUMIS

W większości przypadków największe oszczędności po wdrożeniu oprogramowania STRUMIS obserwujemy w redukcji kosztów materiału. Procentowy wskaźnik udziału odpadu w zamawianym materiale daje nam informacje o efektywności gospodarki magazynowej. Okazuje się, że przed wdrożeniem efektywnego systemu zarządzania gospodarką magazynową stos odpadów zalega zarówno przy maszynie, jak i poza halą. W sytuacji, gdy brakuje materiału, z tych pozostałości docinane są na bieżąco potrzebne elementy, przez co firma tak naprawdę nie wie, ile gotówki zostało zamrożone i finalnie zmarnowane przez niewykorzystane fragmenty. Z systemem ERP STRUMIS redukcja kosztów produkcji konstrukcji stalowych będzie zauważalna zaraz po wdrożeniu programu. STRUMIS zapewni firmie większe oszczędności i precyzyjną kontrolę zużycia zasobów produkcyjnych.

Jak w takiej sytuacji pomaga
program ERP STRUMIS?

Na podstawie opracowanego nestingu system automatycznie generuje zamówienie zakupowe do dostawcy. W chwili przyjęcia zamówienia zakupowego system nadaje unikalny numer śledzenia każdej pozycji z zamówienia – zarówno stalowej, jak i niestalowej, dzięki czemu stają się one identyfikowalne. Dodatkowo, każda pozycja stalowa otrzymuje numer wytopu, który potem zostaje powiązany z odpowiednim certyfikatem. Gwarantuje to spełnienie wszystkich wymagań (tzw. „material traceability”), a co za tym idzie, obniżenie kosztów produkcji. Magazyn zostaje podzielony na magazyn pozycji stalowych oraz niestalowych, różne lokalizacje oraz magazyn wolnyprzydzielony i zablokowany.

Takie działanie daje pewność, że ktoś nie użyje przyporządkowanego pod konkretne zlecenie produkcyjne materiału do innego zlecenia. Ścinek magazynowy w momencie powstania trafia na magazyn, a system nadaje mu kolejny numer śledzenia powiązany ze sztangą “matką”. Dzięki temu można go ponownie użyć. Co istotne, przy kolejnym rozkładzie silnik rozkładu weźmie ścinek pod uwagę w pierwszej kolejności. W ten sposób zmniejszasz stany magazynowe oraz oszczędzasz na zamawianym materiale.

Czas przygotowania listy
materiałowej i rewizji

STRUMIS pozwala na automatyzację procesu tworzenia list materiałowych, korzystając z kreatora importu bezpośrednio z modeli 3D oraz list materiałowych z programu Excel. Obecnie program STRUMIS wspiera import z wielu popularnych programów CAD 3D: Tekla, BOCAD, SolidWorksAdvance Steel, Inventor, Revit, SDS/2 i in. Program umożliwia również automatyzację procesu powiązania geometrii z każdym detalem z listy materiałowej. Wykorzystuje w tym celu pliki geometrii  w standardzie DSTV.

Dzięki temu w liście materiałowej pojawia się wiele dodatkowych informacji dla detali. Są to m.in. grubość materiału, jego gatunek, otwory i ukosowanie, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji wbudowanemu w program silnikowi rozkładu. Narzędzie rewizji pozwala na łatwe nanoszenie zmian na istniejąca listę materiałową. Zmiany bezpośrednio naniesione przez projektanta na model czy listę Excela automatycznie pojawią się na liście materiałowej w programie po ponownym wczytaniu pliku źródłowego.

Oszczędności w produkcji z STRUMIS: LISTY MATERIAŁOWE

Czas poświęcony na rozkłady

Oszczędności w produkcji z STRUMIS: NESTING

Kolejny obszar, w którym obserwujemy realne oszczędności po wdrożeniu programu STRUMIS. Posługując się wbudowanym w program zaawansowanym silnikiem rozkładu uzyskujemy: Redukcję czasu poświęconego na nesting. Przed wdrożeniem oprogramowania STRUMIS plany cięć to najczęściej efekt wielogodzinnej, mozolnej pracy ludzkiej, która i tak nie gwarantuje optymalnego wyniku. Tymczasem korzystając z programu, osoba odpowiedzialna przygotowuje najlepszy nesting o określonych parametrach nawet dla kilkuset detali w około 15 minut! Samo obliczenie przez program optymalnego rozmieszczenia detali to zaledwie kilkadziesiąt sekund!

Redukcja kosztów produkcji konstrukcji stalowych poprzez odpady powstałe w nestingu. System daje m.in. możliwość rozmieszczania detali pod kątem oraz mieszania detali z różnych kontraktów w ramach jednego nestingu Ponadto, w pierwszej kolejności zużywa ścinki użytkowe, które pochodzą z poprzednich cięć i zalegają na magazynie, a dopiero potem określane jest zapotrzebowanie na materiał, który musimy zamówić. Wszystko to sprawia, że zamawiamy mniej materiału, co generuje mniejszy koszt, a w konsekwencji większy zysk na projekcie.

Redukcja kosztów w firmie produkcyjnej
a wydajność pracowników

W wielu polskich firmach praca człowieka jest wskaźnikiem najmniej monitorowanym. Mało wydajna praca osób na hali powoduje dodatkowe koszty oraz wzrost czasochłonności całego procesu wytwarzania konstrukcji stalowej co często „zjada” cały zaplanowany zysk. Również błędne wykonane detale lub elementy mogą być dużym problemem w sytuacji, w której nie jest możliwe ustalenie osoby za to odpowiedzialnej. Tracimy w ten sposób materiał oraz cenny czas, który trzeba będzie poświęcić na ponowną pracę nad tym detalem lub elementem.

Oszczędności w produkcji z STRUMIS: Wydajnośc pracowników

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi rejestrator pracy wbudowany w program STRUMIS, czyli Konsola Produkcji. Każdy z pracowników odbija w nim imiennie początek swojej pracy nad konkretnym detalem, elementem, w konkretnym procesie na określonym stanowisku pracy itd.  Tak samo w momencie zakończenia pracy w danym zleceniu produkcyjnym – raportuje to w konsoli. Do bazy danych programu trafia informacja o ilości czasu, który przepracował dany pracownik pod konkretnym zleceniem produkcyjnym.

Raportowanie pracy może odbywać się na kilka sposobów:

  • Paneli dotykowych rozmieszczonych na hali produkcyjnej
  • Aplikacji na smartfony
  • Automatyczne przesyłanie informacji z maszyn
  • Czytników kodów kreskowych (poprzez zeskanowanie odpowiednich kodów  kreskowych poprzednio wygenerowanych w programie Strumis)

Gromadzone w ten sposób dane można w łatwy sposób zestawić, korzystając z wielu wbudowanych w program raportów. Dzięki nim możemy otrzymać informację między innymi na temat:

  • Wydajności poszczególnych gniazd, maszyn, etapów, procesów produkcyjnych i na tej podstawie określić wąskie gardła
  • Łączny czas przeznaczony na dany projekt, element, detal, czas na jednostkę powierzchni  lub jednostkę wagi
  • Zestawienia czasów poszczególnych pracowników według wybranych kryteriów
  • Porównania Szacowane vs. Rzeczywiste Czasy dla wybranych pracowników, pozwalające określić wydajność pracowników
  • Wielu innych użytecznych informacji

Tworzenie dokumentacji i zarządzanie procesem

Zlecenia produkcyjne. Strumis, posiłkując się plikami geometrii w standardzie DSTV, jest w stanie zaproponować najbardziej korzystną marszrutę produkcyjną, wybrać odpowiednie stanowiska pracy oraz obliczyć szacunkowy czas dla każdego z procesów.

Budżetowanie. Utworzenie budżetu pod konkretny projekt lub okres czasu. Każda czynność w STRUMIS przypisana jest do odpowiedniego typu kosztów, definiowanych indywidualnie dla Państwa firmy w momencie wdrożenia po analizie wszystkich typów kosztów występujących w firmie. Dla każdego typu kosztów możemy zadeklarować wartość, jaką przewidujemy na nie w swoim budżecie. Dodatkowo, każde działanie w programie skutkuje uzupełnieniem odpowiedniego typu kosztów wypracowaną, realną wartością kosztu. Dzięki temu uzyskujemy możliwość zestawienia kwoty przeznaczonej w budżecie do kosztów realnie poniesionych, a także obserwujemy, w których obszarach jesteśmy powyżej lub poniżej założonego celu. Na sam koniec kontraktu, dzięki budżetowaniu dostajemy informację o realnie poniesionych kosztach na dany kontrakt.

Kontrola produkcji. Wyświetla przejrzysty podgląd na to, na jakim etapie znajduje się nasza konstrukcja. Dzięki różnym metodom raportowania pracy, STRUMIS zasilany jest danymi na temat wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym. W ten sposób osoba w biurze korzystająca z kontroli produkcji zyskuje taką samą możliwość poglądu postępu produkcji, jak osoby nadzorujące bezpośrednio na hali produkcyjnej.

Oszczędności w produkcji z STRUMIS: Zarządzanie procesem

Przetestuj STRUMIS

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
lub wdrożenie testowe