Analiza QS produkcji konstrukcji stalowych

Analiza QS

Moduł ANALIZA QS pozwala na monitorowanie i porównywanie wielu budżetów ZAMÓWIEŃ względem kosztów rzeczywistych w czasie rzeczywistym, środowisko 3D.

Korzyści

  • Zestawienie wszystkich elementów w kategorie

  • Kategorie z informacjami o wartościach, wadze, powierzchni itd.

  • Filtrowanie elementów wysyłkowych wg zdefiniowanej reguły

  • Automatyczne filtrowanie każdego detalu

Funkcje

Moduł analiz QS pozwala na zestawienie wszystkich elementów w kategorie w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika zasady.

Wszystkie kategorie zawierają wartości kosztów i wartość sprzedaży, aby zapewnić Menadżerom QS dokładne informacje, takie jak całkowita powierzchnia, waga, wartość kosztów i wartość sprzedaży .

Wszystkie pozycje i elementy wysyłkowe są filtrowane według zdefiniowanej reguły, np. kolumny od 0 do 50 kg, malowane, kolumny 51-80 kg, malowane.

Kompleksowe menu zasad pozwala na automatyczne filtrowanie każdego konkretnego elementu wysyłkowego lub detalu.