Usprawnij zarządzanie produkcją konstrukcji stalowych

Zoptymalizowane zarządzanie produkcją konstrukcji stalowych

 • Automatyczne generowanie przewodników produkcyjnych i/lub przetwarzanie plików CAM/NC (post processing) do określonych formatów dla maszyn

 • Zarządzanie produkcją. Automatyczne przydzielanie i prowadzenie stali w marszrucie produkcyjnej na hali, z pełnym śledzeniem postępu części

 • Automatyczne rozpoznawanie marszrut produkcyjnych poprzez odczyt plików NC oraz list materiałowych

 • Automatyczne tworzenie list dla magazyniera oraz planów cięć dla operatorów maszyn

 • Automatyczna informacja zwrotna ze stacji roboczej i maszyn wielu producentów

 • Kody kreskowe pozwalają na półautomatyczne śledzenie pojedynczej części

 • Podgląd produkcji z rzeczywistym śledzeniem części na modelu 3D

 • Generowanie czasu procesu oraz rejestracja czasu pracy

 • Dostosowane szablony marszrut produkcyjnych

 • Wbudowane narzędzie CAM/NC – StruCNC

 • Fazy/etapy oraz partie produkcyjne

 • Automatyczne dokumenty WZ