Harmonogramowanie i planowanie produkcji konstrukcji stalowych

Szczegółowe planowanie produkcji konstrukcji stalowych

  • Dokładne generowanie czasów przetwarzania do rozdzielenia zadań na zasoby według ich kalendarza pracy i dostarczenia przejrzystego statusu projektu w czasie rzeczywistym

  • Nadawanie priorytetów kontraktom, fazom/etapom, partiom i ładunkom dla wielu zasobów w różnych oddziałach w celu spełnienia założeń kamieni milowych

  • Prognozowanie projektu można ustalić, edytować i śledzić podczas cyklu życia każdego projektu w firmie lub u podwykonawcy

  • Podgląd projektu od wewnątrz lub z odległości dzięki oprogramowaniu BIM do poglądu modeli

  • Opłacalne i efektywne zarządzanie projektem w każdym aspekcie

  • Pełna kontrola statusu projektu i prognozowanie w każdej chwili