Zakupy i dostawcy
wytwórni konstrukcji stalowych

Zakupy i dostawcy pod kontrolą!

MODUŁ ZAKUPY I DOSTAWCY pozwala na zoptymalizowanie zakupów wszystkich elementów stalowych i niestalowych z całą produkcją.

Korzyści

 • Automatyczne generowanie zamówień materiałów

 • Zamówienia materiałów z wszelką specyfikacją

 • Automatyczne przyjmowanie materiału

 • Przydzielanie materiału do konkretnego zadania

 • Synchronizacja produktów z dostępnymi materiałami

 • Rejestrowanie nieprawidłowości w zakupach

 • Łączenie faktur z zakupami

 • Analiza i zarządzanie zakupami

 • Kontrola stałych kosztów

 • Przekazywanie zamówień do dostawców poprzez EDI

Funkcje

 • Kreator Nestingu (optymalizacji) pozwala na automatyczne wystawianie zamówień wraz ze wszelką specyfikacją materiałów. Pozwala na generowanie precyzyjnych zamówień, które można przesłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do dostawcy
 • Dzięki automatycznemu  przyjmowaniu materiału w momencie jego dostarczenia  zostaje on szybko zweryfikowany i przydzielony do odpowiedniego zadania
 • Wszystkie rozbieżności w zakupionych towarach są rejestrowane i zgłaszane. Istnieje możliwość zachowania zamówionej wartości, dzięki czemu możesz połączyć fakturę z zamówieniem zakupu
 • Moduł ten pozwala na analizę i zarządzanie zakupami materiałów, przyjmowanie i przesunięcia materiałowe po lokalizacjachkoszty po dostawcach, koszty po zadaniach itd
 • Stałe koszty są cały czas kontrolowane, a produkcja jest zsynchronizowana z dostępnymi materiałami
 • Zamówienie zakupu  wymaganych materiałów przekazywane jest do dostawcy za pomocą EDI (Elektroniczna Wymiana Danych). Twój dostawca stali wykorzystując “licencję dostawcy” STRUMIS wykonuje nesting  Twoich wymagań i zwraca plik EDI aby zrealizować zamówienie i wygenerować listę cięcia automatycznie

Przetestuj STRUMIS

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
lub wdrożenie testowe