Zakupy i dostawcy wytwórni konstrukcji stalowych

Zakupy i dostawcy pod kontrolą!

MODUŁ ZAKUPY I DOSTAWCY pozwala na zoptymalizowanie zakupów wszystkich elementów stalowych i niestalowych z całą produkcją.

Korzyści

  • Automatyczne generowanie zamówień materiałów

  • Zamówienia materiałów z wszelką specyfikacją

  • Automatyczne przyjmowanie materiału

  • Przydzielanie materiału do konkretnego zadania

  • Synchronizacja produktów z dostępnymi materiałami

  • Rejestrowanie nieprawidłowości w zakupach

  • Łączenie faktur z zakupami

  • Analiza i zarządzanie zakupami

  • Kontrola stałych kosztów

  • Przekazywanie zamówień do dostawców poprzez EDI

Funkcje

Kreator Nestingu (optymalizacji) pozwala na automatyczne wystawianie zamówień wraz ze wszelką specyfikacją materiałów. Pozwala na generowanie precyzyjnych zamówień, które można przesłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do dostawcy.

Dzięki automatycznemu  przyjmowaniu materiału w momencie jego dostarczenia  zostaje on szybko zweryfikowany i przydzielony do odpowiedniego zadania.

Wszystkie rozbieżności w zakupionych towarach są rejestrowane i zgłaszane. Istnieje możliwość zachowania zamówionej wartości, dzięki czemu możesz połączyć fakturę z zamówieniem zakupu.

Moduł ten pozwala na analizę i zarządzanie zakupami materiałów, przyjmowanie i przesunięcia materiałowe po lokalizacjach, koszty po dostawcach, koszty po zadaniach itd.

Stałe koszty są cały czas kontrolowane, a produkcja jest zsynchronizowana z dostępnymi materiałami.

Zamówienie zakupu  wymaganych materiałów przekazywane jest do dostawcy za pomocą EDI (Elektroniczna Wymiana Danych). Twój dostawca stali wykorzystując “licencję dostawcy” STRUMIS wykonuje nesting  Twoich wymagań i zwraca plik EDI aby zrealizować zamówienie i wygenerować listę cięcia automatycznie.