Uporządkowana dokumentacja konstrukcji stalowych w wersji elektronicznej

Cała dokumentacja konstrukcji stalowych pod kontrolą!

KONTROLA DOKUMENTÓW

STRUMIS jest systemem kontroli dokumentacji stalowej i rysunków. Pozwala na utrzymywanie bazy danych, z której możemy w dowolnym momencie wygenerować przekazy. Każdy użytkownik ma stały dostęp do wszystkich aktualnych danych projektu. Zobacz pozostałe korzyści:

  • Kreator importu dokumentów
  • Baza danych do zarządzania dokumentami
  • Wyszukiwanie dokumentów
  • Kreator przekazywania i śledzenia dokumentów
  • Kreator zapytań o informację

DOKUMENTACJA WARSZTATOWA

Dzięki naszemu systemowi proces tworzenia dokumentacji warsztatowej jest wydajny i elastyczny. STRUMIS integruje dokumentację z bieżącymi rozwiązaniami i automatycznie przenosi wprowadzone informacje.
Zobacz pozostałe korzyści:

  • Wymiana informacji ze wszystkimi odpowiednimi osobami
  • Zwiększenie wydajności obróbki dokumentacji warsztatowej
  • Opcja upewnienia się czy stanowiska do projektowania/modelowania są zoptymalizowane
  • Efektywne wykorzystanie zasobów biura projektowego poprzez zautomatyzowane zadania modelowania/CAD

Chcesz dowiedzieć się więcej o elektronicznej wersji dokumentacji w systemie STRUMIS?

Skontaktuj się z nami!