Kontrola i planowanie montażu na budowie konstrukcji stalowych

Planowanie montażu na budowie konstrukcji stalowych

PLANOWANIE MONTAŻU

  • Wymiana aktualizacji krytycznych statusów projektów dla postępu budowy/montażu

  • Natychmiastowy dostęp dla wszystkich zainteresowanych stron

  • Komunikacja wewnątrz projektu w czasie rzeczywistym

  • Przejrzystość zamówienia – połączenie twojego biura i twojego placu budowy

  • Połączenie biura z placem budowy

  • Wykresy Gantta

  • Pogląd zamówienia

  • Statusy projektu

  • Standardowe raporty

MONTAŻ NA BUDOWIE

  • Zarządzanie produkcją wielu kontraktów i złożonymi terminarzami montażu w środowisku modeli 3D w celu ułatwienia komunikacji, wyjaśnienia niezgodności. Pobieranie statusu części w czasie rzeczywistym

  • Wyjątkowo zintegrowane narzędzie do komunikacji modeli 3D – BIM Review pozwala na śledzenie wizualne, podgląd danych kontraktu dla wszystkich zainteresowanych stron dla całego cyklu projektu

  • Łatwo dostępne dane w czasie rzeczywistym dla wszystkich zaangażowanych

  • Identyfikacja statusu elementu wysyłkowego oraz podgląd modelu 3D i skojarzonych rysunków

  • Dostęp do danych o statusie detalu poprzez kliknięcie w model 3D

  • Elastyczne tabele do osobistego zarządzania danymi

STRUMIS - Oprogramowanie dla produkcji konstrukcji stalowych - Planowanie i montaż na budowie