Kontrola i planowanie montażu na budowie konstrukcji stalowych

Planowanie montażu na budowie konstrukcji stalowych

PLANOWANIE MONTAŻU

 • Połączenie biura z placem budowy.
 • Wymiana aktualizacji krytycznych statusów projektów dla postępu budowy/montażu.
 • Natychmiastowy dostęp dla wszystkich zainteresowanych stron.
 • Komunikacja wewnątrz projektu w czasie rzeczywistym.
 • Statusy projektu.
 • Wykresy Gantta.
 • Pogląd zamówienia.
 • Przejrzystość zamówienia – połączenie twojego biura i twojego placu budowy.

MONTAŻ NA BUDOWIE

 • Zarządzanie produkcją wielu kontraktów i złożonymi terminarzami montażu w środowisku modeli 3D w celu ułatwienia komunikacji, wyjaśnienia niezgodności. Pobieranie statusu części w czasie rzeczywistym.
 • Wyjątkowo zintegrowane narzędzie do komunikacji modeli 3D – BIM Review pozwala na śledzenie wizualne, podgląd danych kontraktu dla wszystkich zainteresowanych stron dla całego cyklu projektu.
 • Łatwo dostępne dane w czasie rzeczywistym dla wszystkich zaangażowanych.
 • Identyfikacja statusu elementu wysyłkowego oraz podgląd modelu 3D i skojarzonych rysunków.
 • Dostęp do danych o statusie detalu poprzez kliknięcie w model 3D.
 • Elastyczne tabele do osobistego zarządzania danymi.
 • Standardowe raporty.
STRUMIS - Oprogramowanie dla produkcji konstrukcji stalowych - Planowanie i montaż na budowie