Kontrola i planowanie montażu na budowie konstrukcji stalowych

Planowanie montażu na budowie konstrukcji stalowych

PLANOWANIE MONTAŻU

 • Wymiana aktualizacji krytycznych statusów projektów dla postępu budowy/montażu
 • Natychmiastowy dostęp dla wszystkich zainteresowanych stron
 • Komunikacja wewnątrz projektu w czasie rzeczywistym
 • Przejrzystość zamówienia – połączenie twojego biura i twojego placu budowy
 • Połączenie biura z placem budowy
 • Wykresy Gantta
 • Pogląd zamówienia
 • Statusy projektu
 • Standardowe raporty

MONTAŻ NA BUDOWIE

 • Zarządzanie produkcją wielu kontraktów i złożonymi terminarzami montażu w środowisku modeli 3D w celu ułatwienia komunikacji, wyjaśnienia niezgodności. Pobieranie statusu części w czasie rzeczywistym
 • Wyjątkowo zintegrowane narzędzie do komunikacji modeli 3D – BIM Review pozwala na śledzenie wizualne, podgląd danych kontraktu dla wszystkich zainteresowanych stron dla całego cyklu projektu
 • Łatwo dostępne dane w czasie rzeczywistym dla wszystkich zaangażowanych
 • Identyfikacja statusu elementu wysyłkowego oraz podgląd modelu 3D i skojarzonych rysunków
 • Dostęp do danych o statusie detalu poprzez kliknięcie w model 3D
 • Elastyczne tabele do osobistego zarządzania danymi