Planowanie i montaż konstrukcji stalowych
na budowie

Montaż konstrukcji stalowych na budowie
w systemie ERP STRUMIS

Dzięki wykresom Gantta system ERP STRUMIS pozwala zaplanować i kontrolować montaż konstrukcji stalowych na budowie. Szczegółowe rozplanowanie poszczególnych elementów pozwala w łatwy sposób zorientować się o kolejności ich montażu. Pozwala on również na łatwe zorientowanie się o postępie rzeczywistych prac na budowie względem opracowanego harmonogramu.

STRUMIS daje natychmiastowy dostęp do informacji, łącząc zadania realizowane w biurze z działaniami prowadzonymi na placu budowy. Zapewnia dużą przejrzystość zamówienia i pozwala rejestrować czas pracy personelu poświęcony na wykonanie konkretnego elementu.

W system wbudowano też w narzędzie do komunikacji modeli 3D – BIM Review. Jego funkcje obejmują: m.in. podgląd i śledzenie wizualne projektów oraz skojarzonych rysunków, a także informowanie o dostawie elementu wysyłkowego na budowę. BIM Review zdecydowanie ułatwia zarządzanie wieloma kontraktami i złożonymi terminarzami montażu.

Przetestuj STRUMIS

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację lub wdrożenie testowe