Marszruta produkcyjna
w systemie ERP STRUMIS

Marszruta produkcyjna

Zobacz jak STRUMIS wspiera cały proces produkcji!

Marszruta produkcyjna prowadzi do zwiększenia wydajności wszystkich procesów produkcyjnych oraz pozwala zredukować lub całkowicie uniknąć błędów już na etapie przygotowania produkcji. Zobacz, jak system ERP STRUMIS może wspierać marszrutę produkcyjną na każdym etapie produkcji!

Marszruta produkcyjna STRUMIS

Marszruta produkcyjna
Etapy w STRUMIS

Integracja z CAD

 • Szybkie utworzenie listy materiałowej
 • Śledzenie na modelu 3D
 • Analiza wyników i raporty
 • Wyeliminowanie błędów ludzkich
 • Oszczędność czasu
 • Automatyczne dodawanie kosztów: wzmocnień, robocizny, malowania, transportu oraz kosztów stałych i dodatkowych

Wyceny

 • Lista materiałowa
 • Wstępny nesting
 • Wzmocnienia
 • Koszty stałe i robocizna
 • Malowanie i platerowanie
 • Transport i koszty dodatkowe

Magazyn

 • Śledzenie z użyciem kodów kreskowych
 • Ewidencja użytecznych resztek
 • Łatwe zarządzanie transakcjami magazynowymi, oznakowanie CE
 • Pełna identyfikowalność stali za pomocą certyfikatów ISO 9001
 • Zarządzanie materiałami stalowymi i niestalowymi z podziałem na magazyny w różnych wydziałach i lokalizacjach

Rozkład

 • Optymalizacja rozkładu w celu redukcji odpadów i zmniejszenia kosztów zamówień
 • Możliwość wyboru preferowanych dostawców oraz automatyczne generowanie zapytań ofertowych

Zarządzanie kontraktami

 • Efektywne gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa
 • Planowanie długoterminowe
 • Budżet kontraktu
 • Optymalizacja ścieżki produkcyjnej
 • Kody kreskowe procesów produkcyjnych
 • Wpisy czasów pracowników

Zakupy

 • Integracja konsoli produkcji z modelami 3D, maszynami CNC i księgowością
 • KONTROLA FINANSÓW

Kontrola produkcji

 • Wysyłanie informacji na maszyny
 • Rejestracja czasów pracy
 • Przepływ informacji w czasie rzeczywistym
 • Pełne zarządzanie produkcją:
  • Wykresy graficzne dla Zarządu
  • Raporty tworzone w trybie „Live”
  • Raporty dla Analizy QS
  • Łatwe do modyfikacji
  • Pełny podgląd produkcji

Przetestuj STRUMIS

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
lub wdrożenie testowe