Przepływ informacji w STRUMIS

Zobacz jak STRUMIS wspiera cały proces produkcji!

Etapy w STRUMIS

Wyceny

 • Lista materiałowa
 • Wstępny nesting
 • Wzmocnienia
 • Koszty stałe i robocizna
 • Malowanie i platerowanie
 • Transport i koszty dodatkowe

Integracja z CAD

 • Szybkie utworzenie listy materiałowej
 • Śledzenie na modelu 3D
 • Automatyczne dodawanie kosztów: wzmocnień, robocizny, malowania, transportu oraz kosztów stałych i dodatkowych
 • Analiza wyników i raporty
 • Wyeliminowanie błędów ludzkich
 • Oszczędność czasu

Magazyn

 • Zarządzanie materiałami stalowymi i niestalowymi z podziałem na magazyny w różnych wydziałach i lokalizacjach
 • Ewidencja użytecznych resztek
 • Łatwe zarządzanie transakcjami magazynowymi, oznakowanie CE
 • Pełna identyfikowalność stali za pomocą certyfikatów ISO 9001
 • Śledzenie z użyciem kodów kreskowych

Rozkład

 • Optymalizacja rozkładu w celu redukcji odpadów i zmniejszenia kosztów zamówień
 • Możliwość wyboru preferowanych dostawców oraz automatyczne generowanie zapytań ofertowych
 • INTEGRACJA Z SIGMANEST

Zakupy

 • KONTROLA FINANSÓW
 • Integracja konsoli produkcji z modelami 3D, maszynami CNC i księgowością

Zarządzanie kontraktami

 • Efektywne gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa
 • Planowanie długoterminowe
 • Budżet kontraktu
 • Optymalizacja ścieżki produkcyjnej
 • Kody kreskowe procesów produkcyjnych
 • Wpisy czasów pracowników

Kontrola produkcji

 • Wysyłanie informacji na maszyny
 • Rejestracja czasów pracy
 • Przepływ informacji w czasie rzeczywistym
 • Pełne zarządzanie produkcją:
  • Wykresy graficzne dla Zarządu
  • Raporty tworzone w trybie „Live”
  • Raporty dla Analizy QS
  • Łatwe do modyfikacji
  • Pełny podgląd produkcji

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here